บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,588 view

บัตรประจำตัวประชาชน 

สถานเอกอัครราชทูตฯ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีหมดอายุ หรือสูญหาย ทั้งนี้ การขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกจะต้องติดต่อขอทำที่สำนักงานเขต หรืออำเภอในประเทศไทย เท่านั้น

การทำบัตรประจำตัวประชาชนจะต้องมีการเก็บข้อมูลชีวภาพ ได้แก่ ลายนิ้วมือ และถ่ายภาพตัวผู้ร้อง
ดังนั้น ผู้ร้องจะต้องมาทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยตนเองเท่านั้น โดยต้องจองคิวล่วงหน้าทางระบบออนไลน์ 

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

1. กรณีบัตรหมดอายุ 

  • บัตรใบเดิม 

2. กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย 

  • เอกสารประจำตัวที่มีภาพถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยราชการไทย เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ 
  • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจากเขต หรืออำเภอ (หากมี)

 

ค่าบริการ

กรณีบัตรหมดอายุ:                               ไม่มีค่าธรรมเนียม หากทำบัตรใหม่ก่อนหรือหลังวันหมดอายุไม่เกิน 60 วัน

กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย :                50 NOK  ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น 

หมายเหตุ

  • ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้ว

  • กรณียังถือบัตรรุ่นเก่า ขาว-ดำ (ก่อนปี พ.ศ. 2531) ต้องยื่นหนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านประกอบด้วย

  • ในกรณีที่บัตรหมดอายุ สามารถทำบัตรใหม่ได้ล่วงหน้าภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรหมดอายุ หรือหลังจากที่บัตรหมดอายุแล้วเท่านั้น

  • ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการรับคำร้อง ทำบัตร และรอรับบัตรใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

8d4c2405b22ce3e006edb125b4e5430083b730640b3217aae9e30022732df977
จองเวลาสำหรับทำบัตรประจำตัวประชาชน
 

Downloadable Form(s) / Document(s)