เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

Be part of our team

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานกงสุล

23 มิ.ย. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานการกงสุล

30 พ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

6 ต.ค. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานกงสุล

2 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

1 ส.ค. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานการกงสุล

11 พ.ค. 2565

〚ประกาศผลการคัดเลือก〛ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

2 มี.ค. 2565

〚ประกาศผลการคัดเลือก〛ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม

15 ม.ค. 2565

〚ประกาศผลการคัดเลือก〛ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูต และเศรษฐกิจการเมือง

28 ธ.ค. 2564