บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

1,800 view

กงสุลสัญจร 

“โครงการกงสุลสัญจร” มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่กระจายตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลจากกรุงออสโล โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนไปตามเมืองต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรในประเทศไอซ์แลนด์ ในปี 2565 ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม Foss Hotel Reykjavik (ที่อยู่ Þórunnartún 1, 105 Reykjavík) ในวันที่ 28 และ 29 กันยายน 2565 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อจองเวลาเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง (200 ท่าน) และรับคำร้องนิติกรณ์ (12 คิว) ได้ทางลิงก์
สามารถนัดหมายเวลาเข้ารับบริการได้ช่องทางเดียวคือการลงทะเบียนในลิงก์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น ไม่รับจองคิวทางอีเมล หรือโทรศัพท์นะคะ และไม่มีบริการ walk in

ข้อมูลสำคัญก่อนทำการจอง

1. ผู้ที่จองเวลาเข้ารับบริการกรอกข้อมูลทางลิงก์ให้ถูกต้อง ทั้งชื่อ – นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยท่านที่จองคิวสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมาย (กรุณาตรวจสอบอีเมลทั้งใน inbox และ junk mail) และได้รับ sms แจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมาย ทั้งนี้ การจอง 1 คิว สำหรับการให้บริการ 1 ท่าน
 
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้บริการเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในคิวที่จองมาเท่านั้น หากมีการจองโดยใช้ชื่อซ้ำ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้เลือกเวลาให้ท่านเพียงช่วงเวลาเดียว โดยท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับคิวที่ถูกยกเลิกทางอีเมล
 
3. หนังสือเดินทาง ผู้ที่เข้ารับบริการที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเท่านั้น (ไม่มีบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจร) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีใบรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งสถาบันที่ศึกษาอยู่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด หรือผู้แทนของผู้บริหารสูงสุด ของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุล และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้
 
อัตราค่าบริการ
หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 10 ปี 500 NOK (ทำได้เฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 5 ปี 350 NOK
ค่าธรรมเนียมชำระด้วยเงินสดสกุลโครนนอร์เวย์
 
4. นิติกรณ์ ในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องเฉพาะ (1) การทำหนังสือมอบอำนาจ และ (2) การรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไอซ์แลนด์แล้ว โดยขอแนะนำให้ท่านดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุล และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้
อัตราค่าบริการ การประทับตรารับรอง 1 ตราประทับ 150 NOK
ค่าธรรมเนียมชำระด้วยเงินสดสกุลโครนนอร์เวย์
 
5. ขอความกรุณาผู้รับบริการทำหนังสือเดินทางและนิติกรณ์เดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมล่วงหน้า 5-10 นาทีก่อนเวลาที่จองเข้ารับบริการ
 
6. สำหรับการส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารนิติกรณ์ที่ประทับตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วทางไปรษณีย์ ขอความกรุณาเตรียมซองกันกระแทก (แนะนำให้ใช้ซองกันกระแทก เนื่องจากมีความแน่นหนา ป้องกันการฉีกขาดได้มากว่าซองกระดาษ) และเงินสดสกุลโครนนอร์เวย์สำหรับซื้อแสตมป์เพื่อส่งเอกสารแบบลงทะเบียนจากนอร์เวย์ไปยังไอซ์แลนด์ จำนวน 305 NOK (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการจัดซื้อแสตมป์ให้) จ่าหน้าซองถึงตนเอง หากท่านไม่ได้เตรียมมา ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารที่ทำการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรในประเทศนอร์เวย์ ในปี 2565 ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในเดือนกันยายน 2565 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อจองเวลาเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง และรับคำร้องนิติกรณ์ ได้ทางลิงก์ ดังต่อไปนี้ (สามารถนัดหมายเวลาเข้ารับบริการได้ช่องทางเดียวคือการลงทะเบียนในลิงก์ของสถานเอกอัครทูตฯ เท่านั้น ไม่รับจองคิวทางอีเมล หรือโทรศัพท์) อนึ่ง เป็นการให้บริการสำหรับผู้ที่จองเวลานัดหมายทางลิงก์เท่านั้น ไม่มีบริการ walk in
 
📍เมือง Stavanger (อาคารเลขที่ 64 ถนน Storgata, Sandnes)
ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 (100 คน) https://rteoslo.as.me/Stavanger2022
⚠️⚠️สถานะ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 การจองคิวกงสุลสัญจร ณ เมือง Stavanger เต็มแล้ว⚠️⚠️
 
📍เมือง Trondheim (รอยืนยันสถานที่ และจะแจ้งให้ทราบทาง Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป)
ในวันเสาร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 (200 คน) https://rteoslo.as.me/Trondheim2022
 
📍เมือง Alesund ณ ศูนย์กิจกรรม VIBES (Spjelkavikvegen 2)
ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 (100 คน) https://rteoslo.as.me/Aalesund2022
 
‼️ข้อมูลสำคัญก่อนทำการจอง‼️

1. ผู้ที่จองเวลาเข้ารับบริการกรอกข้อมูลทางลิงก์ให้ถูกต้อง ทั้งชื่อ – นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยท่านที่จองคิวสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมาย (กรุณาตรวจสอบอีเมลทั้งใน inbox และ junk mail) และได้รับ sms แจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมาย ทั้งนี้ การจอง 1 คิว สำหรับการให้บริการ 1 ท่าน
 
2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้บริการเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในคิวที่จองมาเท่านั้น หากมีการจองโดยใช้ชื่อซ้ำ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้เลือกเวลาให้ท่านเพียงช่วงเวลาเดียว โดยท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับคิวที่ถูกยกเลิกทางอีเมล
 
3. หนังสือเดินทาง ผู้ที่เข้ารับบริการที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่มีอายุการใช้งานเท่านั้น (ไม่มีบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจร) สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปี) ที่ยังไม่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีใบรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ซึ่งสถาบันที่ศึกษาอยู่ออกให้เป็นภาษาอังกฤษลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด หรือผู้แทนของผู้บริหารสูงสุด ของสถาบันการศึกษานั้น ๆ ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุล และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้
 
อัตราค่าบริการ
หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 10 ปี 500 NOK (ทำได้เฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น) หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 5 ปี 350 NOK

ค่าธรรมเนียมชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
 
4. นิติกรณ์ ในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องเฉพาะ (1) การทำหนังสือมอบอำนาจ และ (2) การรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของนอร์เวย์แล้ว โดยขอแนะนำให้ท่านดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุล และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้
อัตราค่าบริการ การประทับตรารับรอง 1 ตราประทับ 150 NOK ค่าธรรมเนียมชำระด้วยเงินสด
 
5. ขอความกรุณาผู้รับบริการทำหนังสือเดินทางและนิติกรณ์เดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมล่วงหน้า 5-10 นาทีก่อนเวลาที่จองเข้ารับบริการ โดยเตรียมซองกันกระแทก ติดแสตมป์ราคา 260 NOK จ่าหน้าซองถึงตนเองสำหรับการส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารที่ประทับตรานิติกรณ์โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่มีบริการจำหน่ายซองกันกระแทกและสแตมป์ หากท่านไม่ได้เตรียมมา ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารที่ทำการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล