บริการด้านกงสุล

บริการด้านกงสุล

2,864 view

กงสุลสัญจร 

“โครงการกงสุลสัญจร” มีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่กระจายตามหัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ห่างไกลจากกรุงออสโล โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและหมุนเวียนไปตามเมืองต่าง ๆ และเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ของกระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรในประเทศนอร์เวย์ ในปี 2566 ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมือง Kristiansand และ Kirkenes ในเดือนกันยายน 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เมือง Kristiansand วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

สถานที่ โรงแรม Clarion Hotel@Ernst ที่อยู่ Radhusgaten 2, 4664, Kristiansand  

เปิดบริการทำหนังสือเดินทาง 100 ท่าน / บัตรประจำตัวประชาชน 15 ท่าน / รับคำร้องนิติกรณ์ 20 ท่าน

จองเวลานัดหมายได้ทางลิงก์ 

บริการทำหนังสือเดินทาง https://rteoslo.as.me/thaipassportkristiansand
บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ขณะนี้คิวเต็ม) https://rteoslo.as.me/thaiidcardkristiansand
รับคำร้องนิติกรณ์ https://rteoslo.as.me/legalizationkristiansand

 

เมือง Kirkenes วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566

สถานที่ (รอยืนยัน ทั้งนี้ จะประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ต่อไป)

เปิดบริการทำหนังสือเดินทาง 100 ท่าน / บัตรประจำตัวประชาชน 15 ท่าน / รับคำร้องนิติกรณ์ 12 ท่าน

จองเวลานัดหมายได้ทางลิงก์ 

บริการทำหนังสือเดินทาง https://rteoslo.as.me/thaipassportkirkenes
บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน https://rteoslo.as.me/thaiidcardkirkenes
รับคำร้องนิติกรณ์ https://rteoslo.as.me/legalizationkirkenes

 

เนื่องจากเวลามีจำกัด และเพื่อให้การบริการเข้าถึงชุมชนไทยในวงกว้างอย่างเท่าเทียมกัน ขอให้ท่านนัดหมายเวลาเข้ารับบริการ โดยการลงทะเบียนในลิงก์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขออนุญาตไม่รับจองคิวทางอีเมล หรือโทรศัพท์ และไม่มีบริการ walk in

 

ข้อมูลสำคัญก่อนทำการจอง

 1. ผู้ที่จองเวลาเข้ารับบริการกรอกข้อมูลทางลิงก์ให้ถูกต้อง ทั้งชื่อ – นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยท่านที่จองคิวสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมาย (กรุณาตรวจสอบอีเมลทั้งใน inbox และ junk mail) และได้รับ sms แจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมาย ทั้งนี้

การจอง 1 คิว สำหรับการให้บริการ 1 ท่าน

 1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้บริการเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในคิวที่จองมาเท่านั้น หากมีการจองโดยใช้ชื่อซ้ำ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้เลือกเวลาให้ท่านเพียงช่วงเวลาเดียว โดยท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับคิวที่ถูกยกเลิกทางอีเมลค่ะ

 1. ผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประขาชนหมดอายุ จะต้องแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

3.1 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มล่าสุด

3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอทำหนังสือเดินทาง ซึ่งจะต้องไม่ใช่ทะเบียนบ้านกลาง ของสำนักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

3.3 สำเนาสูติบัตรไทย (สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี)

3.4 ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาในนอร์เวย์ ซึ่งออกเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา (สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี)

3.5 ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักในนอร์เวย์

3.6 พยานบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งพยานจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของพยานบุคคลที่หน่วยงานราชการไทยออกให้เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุใช้งานอยู่

3.7 บันทึกให้ปากคำของพยานบุคคล (เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้บันทึกปากคำในวันทำหนังสือเดินทาง)


อนึ่ง การพิจารณาอนุญาตให้ทำหนังสือเดินทาง เป็นดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ

 1. ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้นะคะ


 2. อัตราค่าบริการ

  หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 10 ปี 500 NOK (ทำได้เฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
  หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 5 ปี 350 NOK
  ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด

 

 1. นิติกรณ์ ในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องเฉพาะ (1) การทำหนังสือมอบอำนาจ และ (2) การรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของนอร์เวย์แล้ว โดยขอแนะนำให้ท่านดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุล และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้

  อัตราค่าบริการ การประทับตรารับรอง 1 ตราประทับ 150 NOK
  ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด

 1. ขอความกรุณาผู้รับบริการทำหนังสือเดินทางและนิติกรณ์เดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมล่วงหน้า 5-10 นาทีก่อนเวลาที่จองเข้ารับบริการ


 2. กรณีผู้ร้องประสงค์จะให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์

กรุณาเตรียมซองกันกระแทก (Luftputekonvolutt) ขนาดห้ามเกิน 25 x 35,3 cm พร้อมทั้งตั้งติดแสตมป์จำนวน 278 NOK และเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองบนหน้าซองให้เรียบร้อย ท่านสามารถซื้อซองกันกระแทกและแสตมป์ได้ที่ที่ทำการไปรษณีย์ (POSTEN)

 1. บัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการในกรณีที่ (1) บัตรหมดอายุ และ (2) กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย โดยขอแนะนำให้ท่านดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุล และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้

  อัตราค่าบริการ

  กรณีบัตรบัตรหมดอายุ หรือหลังวันหมดอายุไม่เกิน 60 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียม
  หากทำบัตรใหม่ก่อนบัตรเดิมหมดอายุเกิน 60 วัน หรือ กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย มีค่าธรรมเนียม 50 NOK
  ชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงินสด ทั้งนี้ ท่านสามารถรับบัตรประชาชนได้ทันที ไม่ต้องเตรียมซองกันกระแทกและแสตมป์สำหรับส่งเอกสารกลับค่ะ

 

ในการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมือง Kristiansand และ Kirkenes สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์จะจัดการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของนอร์เวย์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของชุมชนไทยคู่ขนานไปด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสแรกต่อไปค่ะ


พบกับพวกเรา ทีมงานสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เร็ว ๆ นี้ ที่ Kristiansand และ Kirkenes นะคะ

 

#MobileConsularUnitKristiansand

#MobileConsularUnitKirkenes

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในนอร์เวย์

#กงสุลสัญจรเหนือจรดใต้

 
 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มีกำหนดให้บริการกงสุลสัญจรในประเทศไอซ์แลนด์ ในปี 2566 ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรม Courtyard by Marriott Reykjavik Keflavik Airport (ที่อยู่ Aðalgata 60, 230 Keflavík, Iceland)
ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อจองเวลาเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง (100 ท่าน) และรับคำร้องนิติกรณ์ (10 คิว) ได้ทางลิงก์ https://rteoslo.as.me/Iceland2023

เนื่องจากเวลามีจำกัด และเพื่อให้การบริการเข้าถึงชุมชนไทยในวงกว้างอย่างเท่าเทียมกัน ขอให้ท่านนัดหมายเวลาเข้ารับบริการ โดยการลงทะเบียนในลิงก์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขออนุญาตไม่รับจองคิวทางอีเมล หรือโทรศัพท์ และไม่มีบริการ walk in ค่ะ

ข้อมูลสำคัญก่อนทำการจอง

1. ผู้ที่จองเวลาเข้ารับบริการกรอกข้อมูลทางลิงก์ให้ถูกต้อง ทั้งชื่อ – นามสกุล อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยท่านที่จองคิวสำเร็จ จะได้รับอีเมลยืนยันการนัดหมาย (กรุณาตรวจสอบอีเมลทั้งใน inbox และ junk mail) และได้รับ sms แจ้งเตือนล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลานัดหมาย ทั้งนี้
การจอง 1 คิว สำหรับการให้บริการ 1 ท่าน

2. สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้บริการเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในคิวที่จองมาเท่านั้น หากมีการจองโดยใช้ชื่อซ้ำ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้เลือกเวลาให้ท่านเพียงช่วงเวลาเดียว โดยท่านจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับคิวที่ถูกยกเลิกทางอีเมลนะคะ

3. ผู้ที่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวประขาชนหมดอายุ จะต้องแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

3.1 หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มล่าสุด

3.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอทำหนังสือเดินทาง ซึ่งจะต้องไม่ใช่ทะเบียนบ้านกลาง ของสำนักทะเบียน กระทรวงมหาดไทย

3.3 สำเนาสูติบัตรไทย (สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี)

3.4 ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในสถาบันการศึกษาในไอซ์แลนด์ ซึ่งออกเป็นภาษาอังกฤษ ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา (สำหรับผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี)

3.5 ใบอนุญาตให้มีถิ่นพำนักในไอซ์แลนด์

3.6 พยานบุคคลที่มีสัญชาติไทย ซึ่งพยานจะต้องแสดงเอกสารยืนยันตัวตนของพยานบุคคลที่หน่วยงานราชการไทยออกให้เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุใช้งานอยู่

3.7 บันทึกให้ปากคำของพยานบุคคล (เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้บันทึกปากคำในวันทำหนังสือเดินทาง)

อนึ่ง การพิจารณาอนุญาตให้ทำหนังสือเดินทาง เป็นดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ

4. ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุลและเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้

5. อัตราค่าบริการ
หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 10 ปี 500 NOK (ทำได้เฉพาะผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปีขึ้นไปเท่านั้น)
หนังสือเดินทางทั่วไปอายุ 5 ปี 350 NOK
ค่าธรรมเนียมชำระด้วยเงินสดสกุลโครนนอร์เวย์เท่านั้น

6. นิติกรณ์ ในช่วงกิจกรรมกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการรับคำร้องเฉพาะ (1) การทำหนังสือมอบอำนาจ และ (2) การรับรองเอกสารที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของไอซ์แลนด์แล้ว โดยขอแนะนำให้ท่านดูรายละเอียดการเตรียมเอกสารทาง oslo.thaiembassy.org หัวข้อบริการด้านกงสุล และเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน เนื่องจากหากท่านมีเอกสารไม่ครบถ้วน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถให้บริการได้
อัตราค่าบริการ การประทับตรารับรอง 1 ตราประทับ 150 NOK
ค่าธรรมเนียมชำระด้วยเงินสดสกุลโครนนอร์เวย์เท่านั้น

7. ขอความกรุณาผู้รับบริการทำหนังสือเดินทางและนิติกรณ์เดินทางถึงสถานที่จัดกิจกรรมล่วงหน้า 5-10 นาทีก่อนเวลาที่จองเข้ารับบริการ

8. สำหรับการส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารนิติกรณ์ที่ประทับตราจากสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้วทางไปรษณีย์ ขอความกรุณาเตรียมซองกันกระแทก (แนะนำให้ใช้ซองกันกระแทก เนื่องจากมีความแน่นหนาป้องกันการฉีกขาดได้มากว่าซองกระดาษ) และเงินสดสกุลโครนนอร์เวย์สำหรับซื้อแสตมป์เพื่อส่งเอกสารแบบลงทะเบียนจากนอร์เวย์ไปยังไอซ์แลนด์ จำนวน 315 โครนนอร์เวย์ (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการจัดซื้อแสตมป์ให้)
จ่าหน้าซองถึงตนเอง หากท่านไม่ได้เตรียมมา ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารที่ทำการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ


#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
#กงสุลสัญจรReykjavik