เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงออสโล
ดูทั้งหมด
Facebook Live Updates

ข่าวสารทั่วไปดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด