การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ดูทั้งหมด
เลือกตั้งประเทศไทย 2566ดูทั้งหมด

25 มี.ค. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

25 มี.ค. 2566

ข้อมูลสำหรับการเลือกตั้ง 2566

24 มี.ค. 2566

ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง 2566

22 มี.ค. 2566

ปฏิทินเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดูทั้งหมด
Facebook Live Updates

ข่าวสารทั่วไปดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Be part of our teamดูทั้งหมด

6 ต.ค. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

2 ส.ค. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานกงสุล

1 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

11 พ.ค. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานการกงสุล

5 เม.ย. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

2 มี.ค. 2565

〚ประกาศผลการคัดเลือก〛ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด