เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ข้าราชการพลเรือนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเข้าเฝ้าเพื่อกราบถวายบังคมลาก่อนเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมทั้ง นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ เข้าเฝ้าฯ ด้วย
ดูทั้งหมด
เลือกตั้งประเทศไทย 2566ดูทั้งหมด

5 พ.ค. 2566

ผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

3 พ.ค. 2566

ขยายเวลาสำหรับผู้ที่ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

1 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

28 เม.ย. 2566

การส่งเอกสารเลือกตั้งจากไอซ์แลนด์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

28 เม.ย. 2566

เลขรหัสที่ระบุบนหน้าซอง ส.ส. 5/2

24 เม.ย. 2566

กระบวนการในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ดูทั้งหมด
Facebook Live Updates

ข่าวสารทั่วไปดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Be part of our teamดูทั้งหมด

24 เม.ย. 2567

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

13 ก.พ. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

8 ก.พ. 2567

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

19 ม.ค. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

23 มิ.ย. 2566

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานกงสุล

30 พ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานการกงสุล
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล
ดูทั้งหมด