Asset_1

   การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

สารจากเอกอัครราชทูต
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

11 ม.ค. 2565

การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565
ดูทั้งหมด
Facebook Live Updates

ข่าวสารทั่วไปดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด