Asset_1

   การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 คลิ๊กเพื่ออ่านต่อ

การจัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
ดูทั้งหมด
ประกาศดูทั้งหมด

4 มี.ค. 2565

การเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 8 เมษายน 2565

11 ม.ค. 2565

การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565
ดูทั้งหมด
Facebook Live Updates

ข่าวสารทั่วไปดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Be part of our teamดูทั้งหมด

6 ต.ค. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

2 ส.ค. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานกงสุล

1 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

11 พ.ค. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานการกงสุล

5 เม.ย. 2565

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

2 มี.ค. 2565

〚ประกาศผลการคัดเลือก〛ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด
ดูทั้งหมด