ผู้ที่เดินทางเข้าไทยแบบ PHUKET SANDBOX (PSB) จะต้องดำเนินการ ดังนี้

 • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต (ต้องบินจากต่างประเทศตรงเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น ไม่สามารถ Transit หรือต่อเครื่องภายในประเทศไทยได้)

 • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA Extra+/AQ 7 คืน ในจังหวัดภูเก็ต และมีหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง และรถรับส่งจากสนามบิน-โรงแรม ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง ทั้งนี้ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCT  ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย และในวันที่ 6-7 

 • หากโรงแรมที่จอง ไม่ได้รวมค่าบริการการตรวจโควิด-19 2 ครั้ง ผู้เดินทางสามารถจองและชำระเงินค่าตรวจโควิด-19 ผ่านเว็บไซต์ thailandpsas.com

  รายชื่อโรงแรม SHA Extra+: https://web.thailandsha.com/shaextraplus

  รายชื่อโรงแรม AQ: http://hsscovid.com/


  จองโรงแรมได้ทาง:
 • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

 • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

 • ผู้เดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ) ทั้งนี้ ผู้เดินทางไม่ต้องแนบผลตรวจ โควิด-19 ในระบบ Thailand Pass แต่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

 • ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 แล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และเดินทางเข้าไทยภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากติดเชื้อโควิด-19 สามารถใช้ใบรับรองว่าหายจากโรคโควิด-19 (recovery certificate) หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่า หายจากโควิด-19 หรือไม่มีอาการ (asymptomatic) ประกอบการเดินทางเข้าไทย ถึงแม้ว่าผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะเป็นบวก

 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน แต่เดินทางเข้าไทยพร้อมผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนครบ เมื่อเดินทางถึงไทยสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยน้ำลาย (saliva testing)