สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (Oslo)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล


(Oslo)

ที่ตั้ง

Royal Thai Embassy PO Box 4056 AMB 0244, Oslo Norway

เบอร์ติดต่อ

(47) 2212-8660-70,2212-8675 VOIP : 541301,541302,541303,541304

แฟ็กซ์

(47) 2204-9969,2204-9835

อีเมล

thaioslo@online.no

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ
(MISS KARNTIMON RUKSAKIATI)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

-

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวพจมาศ แสงเทียน
(MISS POTCHAMAS SAENGTHIEN)

- นางสาวพีระยา หอมโกศล
(MISS BHERAYA HOMKOSOL)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสุรินทร์ดา หอมจันทร์
(MRS. SURINDA HOMCHANTRA)

รายละเอียดสำนักงาน


(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

Hellerupvej 76, 2900 Hellerup Copenhagen, Denmark

เบอร์ติดต่อ

Tel. (45) 39 62 69 99, 39 62 89 99

อีเมล

E-mail : dep@thaicom.dk

แฟ็กซ์

Fax : (45) 39 62 60 99

ตำแหน่ง

Commercial Attaché / Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.ฐาปนี ภาณุโสภณ
(MISS TAPANEE PHARNUSOPON)

Office of the Defence and Navel Attache

ที่ตั้ง

30 Queen\'s Gate London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

Tel. (44) 207 589 0492

แฟ็กซ์

Fax : (44) 207 225 3782

ตำแหน่ง

Defence and Naval Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง รน.
(CAPT. WORAWUT PRUKSARUNGRUANG)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Drottninggaten 33, BV 111 51 Stockholm SWEDEN

เบอร์ติดต่อ

Tel. (46-8) 700-5690

อีเมล

E-mail : info@tourismthailand.se

แฟ็กซ์

Fax : (46-8) 700-5699

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

น.ส.ภัคนันท์ วินิจชัย
(MISS PAKKANAN WINIJCHAI)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางอร ดวงจันทร์
(MRS ORN DUANGCHAN)

Office of Thailand Board of Investment

ที่ตั้ง

Stureplan 4 C, 4th Floor, 11435 Stockholm, Sweden

เบอร์ติดต่อ

Tel. (46) 8 463 1172, 8 463 1174-75

อีเมล

E-mail : stockholm@boi.go.th

แฟ็กซ์

Fax : (46) 8 463 1160

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.ชลีพร เฮงตระกูล
(MISS CHOLLADA AREERAJJAKUL)

Thai Airways International Office

ที่ตั้ง

Akersgt 32, 0180 Oslo, Norway

เบอร์ติดต่อ

Tel. (47) 23118888

อีเมล

Email : arnuphap@thaiairways.no

แฟ็กซ์

Fax : (47) 23118880

ตำแหน่ง

General Manager Norway

ชื่อ-สกุล

นายอานุภาพ กิตติกุล
(MR. ARNUPHAP KITTIKUL)

Office of the Defence Attache

ที่ตั้ง

Royal Thai Embassy, Floragatan 3, (Box 26220) 100 40 , Stockholm, Sweden

เบอร์ติดต่อ

Tel. (46) 858804250

อีเมล

Email : manat2541@rtaf.mi.th

แฟ็กซ์

Fax : (46) 87917351

ตำแหน่ง

Office of Air Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.มนัท ชวนะประยูร
(GP.CAPT. MANUT CHAVANAPRAYOON)