สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (Oslo)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล
(Oslo)

ที่ตั้ง

Royal Thai Embassy PO Box 4056 AMB 0244, Oslo Norway

เบอร์ติดต่อ

(47) 2212-8660-70,2212-8675 VOIP : 541301,541302,541303,541304

แฟ็กซ์

(47) 2204-9969,2204-9835

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

- นางสาวนิธิวดี มานิตกุล
(MISS NITIVADEE MANITKUL)

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์
(MR. MONSAK JANGARIYAWONG)

Counsellor
(Counsellor)

- นางสาวพจมาศ แสงเทียน
(MISS POTCHAMAS SAENGTHIEN)

- นายพีรภัทร บุษปะเวศ
(MR. PEERAPATRA PUSPAVESA)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นางสาวชิดชนก อนวัชมงคล
(MISS CHIDCHANOK ANAWATMONGKON)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Office of Commercial Affairs

ที่ตั้ง

Hellerupvej 76, 2900 Hellerup Copenhagen, Denmark

เบอร์ติดต่อ

Tel. (45) 39 62 69 99, 39 62 89 99

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (45) 39 62 60 99

ตำแหน่ง

Commercial Attaché / Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.ฐาปนี ภาณุโสภณ
(MISS TAPANEE PHARNUSOPON)

Office of the Defence and Navel Attache

ที่ตั้ง

30 Queen\'s Gate London, SW7 5JB

เบอร์ติดต่อ

Tel. (44) 207 589 0492

แฟ็กซ์

Fax : (44) 207 225 3782

ตำแหน่ง

Defence and Naval Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง รน.
(CAPT. WORAWUT PRUKSARUNGRUANG)

Tourism Authority of Thailand

ที่ตั้ง

Drottninggaten 33, BV 111 51 Stockholm SWEDEN

เบอร์ติดต่อ

Tel. (46-8) 700-5690

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (46-8) 700-5699

ตำแหน่ง

Director

ชื่อ-สกุล

น.ส.ภัคนันท์ วินิจชัย
(MISS PAKKANAN WINIJCHAI)

ตำแหน่ง

Assistant Director

ชื่อ-สกุล

นางอร ดวงจันทร์
(MRS ORN DUANGCHAN)

Office of Thailand Board of Investment

ที่ตั้ง

Stureplan 4 C, 4th Floor, 11435 Stockholm, Sweden

เบอร์ติดต่อ

Tel. (46) 8 463 1172, 8 463 1174-75

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (46) 8 463 1160

ตำแหน่ง

Minister Counsellor

ชื่อ-สกุล

น.ส.ชลีพร เฮงตระกูล
(MISS CHOLLADA AREERAJJAKUL)

Thai Airways International Office

ที่ตั้ง

Akersgt 32, 0180 Oslo, Norway

เบอร์ติดต่อ

Tel. (47) 23118888

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (47) 23118880

ตำแหน่ง

General Manager Norway

ชื่อ-สกุล

นายอานุภาพ กิตติกุล
(MR. ARNUPHAP KITTIKUL)

Office of the Defence Attache

ที่ตั้ง

Royal Thai Embassy, Floragatan 3, (Box 26220) 100 40 , Stockholm, Sweden

เบอร์ติดต่อ

Tel. (46) 858804250

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (46) 87917351

ตำแหน่ง

Office of Air Attaché

ชื่อ-สกุล

น.อ.มนัท ชวนะประยูร
(GP.CAPT. MANUT CHAVANAPRAYOON)