เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้เดินทางไปพบเยี่ยมชุมชนไทยในเมือง Odda ในเขต Hardanger

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลได้เดินทางไปพบเยี่ยมชุมชนไทยในเมือง Odda ในเขต Hardanger

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิ.ย. 2564

| 1,153 view

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลนอร์เวย์เปิดสังคมในขั้นที่ 2 ในการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปพบเยี่ยมชุมชนไทยในเมือง Odda ในเขต Hardanger ภาคตะวันตกของนอร์เวย์ ซึ่งมีชุมชนไทยประมาณ 90 ครัวเรือน

เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้ไปเยี่ยมสวนแอปเปิ้ล เชอร์รี่ และพลัม ของคุณวีระวัฒน์ แซ่เล้า (คุณหนุ่ม) Wirawat Sae-Lao และคุณวิภารัตน์ แซ่เล้า (คุณเขียว) ณ หมู่บ้าน Lothe (ห่างจากเมือง Odda 50 กิโลเมตร) มีเนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเทศกาลเด็ดดอกแอปเปิ้ล ร่วมกับผู้แทนชุมชนไทย

เป็นที่น่ายินดีว่า กิจการสวนผลไม้ของคุณหนุ่มประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีผลผลิตส่งขายได้หมดภายในประเทศนอร์เวย์ จึงไม่มีความจำเป็นต้องส่งออกไปยังต่างประเทศ และมีชุมชนไทยในพื้นที่มาช่วยกันเก็บผลไม้ เด็ดดอกแอ๊ปเปิ้ลเพื่อเพิ่มผลผลิตเสมอ

S__21127188 S__21127182  

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สอบถามถึงผลกระทบจากโควิด-19 ต่อชุมชนไทยในพื้นที่ โดยทราบว่า ธุรกิจร้านอาหารไทยได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่ขณะนี้ เริ่มกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติแล้วหลังจากรัฐบาลนอร์เวย์เปิดสังคม

 

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับงานกงสุล ได้แก่ การทำบัตรประชาชน และการเกณฑ์ทหารด้วย

ในการรับประทานอาหารร่วมกับชุมชนไทย เอกอัครราชทูตฯ ได้นำหมูสะเต๊ะ โดยฝีมือของแม่ครัวเอกอัครราชทูตฯ มาร่วมรับประทานกับชุมชนไทยด้วย

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในนอร์เวย์