เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลเข้าร่วมพิธีรำลึกการเสด็จประพาสเมือง Brevik ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 115 ปี และงาน Thai Festival in Brevik 2022

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลเข้าร่วมพิธีรำลึกการเสด็จประพาสเมือง Brevik ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 115 ปี และงาน Thai Festival in Brevik 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2565

| 1,620 view
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมด้วยนางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา นางสาวชิดชนก อนวัชมงคล เลขานุการโท และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีรำลึกการเสด็จประพาสเมือง Brevik ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ครบรอบ 115 ปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เมือง Brevik และงาน Thai Festival in Brevik 2022 ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้ร่วมจัดงาน ร่วมกับวัดไทยนอร์เวย์ สมาคมภาษาและวัฒนธรรมไทยในเกรนลัดน์ ชุมชนไทยใน Telemark และเทศบาลเมือง Porsgrunn โดยมีนาย Øyvind Solbakken หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของเทศบาลเมือง Porsgrunn นาย Johnny Sørensen นักประวัติศาสตร์ ผู้ริเริ่มการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ชาวไทยและชาวนอร์เวย์จากเมือง Brevik และเมืองใกล้เคียงกว่า 200 คนเข้าร่วมงาน
 
งาน Thai Festival in Brevik เป็นการร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงเสด็จประพาสนอร์เวย์เมื่อปี ค.ศ. 1907 อันมีคุณูปการต่อความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์ และเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์ที่มั่นคงและราบรื่นจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ เป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 115 ปีในปีนี้ ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่มีความหมายสำคัญสำหรับทั้งชาวไทยและชาวนอร์เวย์ ที่พวกเราควรรักษา เชิดชู และสืบสานถึงเยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไป
 
ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้กับการบำรุงรักษาและบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยในนอร์เวย์ ที่ทุกคนควรช่วยกันดูแลรักษาต่อไป โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ อยู่ระหว่างการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนอร์เวย์ เพื่อบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ตามแบบที่กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำ
 
เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้จัดงาน และหน่วยงานที่ร่วมจัดงาน ซึ่งสะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความสมัครสมานสามัคคี และความเป็นชุมชนไทยที่เข้มแข็งในนอร์เวย์ โดยขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาความดีนี้ไว้ และหวังว่า ความสำเร็จของงาน Thai Festival in Brevik จะเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้กับชุมชนไทยในนอร์เวย์ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งขยายไปสู่งานเทศกาลไทยในเมืองอื่น ๆ ของนอร์เวย์ต่อไปด้วย
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นของชุมชนไทย และมีความยินดีมากที่ได้เห็นบรรยากาศของความสุขของชุมชนไทยที่มารวมตัวกันเพื่อแสดงถึงความรักเทิดทูนและความสำคัญที่ทั้งชาวไทยและชาวนอร์เวย์มีให้แก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระปิยะมหาราช และได้ร่วมสนุกและมีความสุขร่วมกัน หลังจากที่ไม่สามารถเฉลิมฉลองโอกาสสำคัญนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงสองปีที่ผ่านมา
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้บารมีพระพุทธเจ้าหลวงโปรดช่วยปกปักรักษาคุ้มครองชาวไทยในนอร์เวย์ และพี่น้องชาวไทยของเราในประเทศไทยทุกท่านค่ะ
ขอขอบคุณภาพสวยๆ จากคุณภิญญาพัชญ์ ภักดี หรือคุณขวัญด้วยนะคะ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ