พบหารือทวิภาคีกับบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของไอซ์แลนด์

พบหารือทวิภาคีกับบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของไอซ์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 414 view

ในระหว่างการเยือนไอซ์แลนด์ เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเรคยาวิก (ถิ่นพำนักในกรุงออสโล) ได้พบหารือทวิภาคีกับบุคคลสำคัญต่าง ๆ ของไอซ์แลนด์ ได้แก่ นาง Asta Valdimarsdóttir ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไอซ์แลนด์ นาย Pétur Ásgeirsson เอกอัครราชทูต และรักษาการอธิบดีกรมความสัมพันธ์ทวิภาคีและภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์ และมี Working Lunch กับผู้แทนสภาการค้าไทย-ไอซ์แลนด์ ได้แก่ นาย Ólafur Stephensen เลขาธิการ สภาการค้าไอซ์แลนด์ นาย Guðmundur R. Sigtryggsson กรรมการผู้จัดการ บริษัท XCO และนาย Ólafur Ó. Johnson กรรมการผู้จัดการ บริษัท Ó. Johnson & Kaaber and Sælkeradreifing โดยมีนาง Anna M.Þ. Ólafsdóttir อดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงเรคยาวิก และนางสมพิศ เสี่ยงบุญ ผู้ช่วยอดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงเรคยาวิก ร่วมด้วย

 

ในระหว่างการหารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขไอซ์แลนด์ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณรัฐบาลไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขไอซ์แลนด์ ที่ได้บริจาควัคซีน Pfizer ให้แก่ประเทศไทย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมจะร่วมมือในด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยเฉพาะความร่วมมือด้านวัคซีน 

 

สำหรับการพบหารือกับนาย Pétur Ásgeirsson รักษาการอธิบดีกรมความสัมพันธ์ทวิภาคีและภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว และรักษาการอธิบดีฯ ได้กล่าวชื่นชมชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ว่า เป็นชุมชนที่ดี โดยได้สร้างสีสัน (color) และรสชาติ (flavor) ให้แก่สังคมไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะอาหารไทย ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวไอซ์แลนด์อย่างมาก โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำกรุงเรคยาวิก และกงสุลกิตติมศักดิ์ไอซ์แลนด์ประจำกรุงเทพฯ ด้วย

 

ในการหารือกับผู้แทนสภาการค้าไทย-ไอซ์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายหารือเรื่องการส่งเสริมให้ภาคเอกชนในไทยมีปฏิสัมพันธ์กับสภาการค้าไทย-ไอซ์แลนด์มากขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจร่วมกับสภาการค้าไทย-ไอซ์แลนด์จัด webinar เพื่อเชื่อมการติดต่อระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนั้น ยังได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการจัดเทศกาลไทยในไอซ์แลนด์ เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารไทย โดยอาจพิจารณาเชิญชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ โดยเฉพาะร้านอาหารไทย เข้ามามีส่วนร่วมด้วย

 

During the visit to Iceland on 4-5 November 2021, H.E. Ms. Karntimon Ruksakiati, Ambassador of Thailand to Norway and Iceland, with residence in Oslo, had bilateral meetings with H.E. Ms. Asta Valdimarsdóttir, Permanent Secretary, Icelandic Ministry of Health, H.E. Mr. Petur Asgeirsson, Ambassador and acting Director General for Bilateral and Multilateral Affairs, Icelandic Ministry of Foreign Affairs and had working lunch with the Icelandic Thai Trade Council, namely Mr. Ólafur Stephensen, Secretary General, The Icelandic Federation of Trade, Mr. Guðmundur R. Sigtryggsson, managing director, XCO and Mr. Ólafur Ó. Johnson, managing director, Ó. Johnson & Kaaber and Sælkeradreifing.  Also attended the working lunch, were Ms. Anna M.Þ. Ólafsdóttir, Ex-Thai Honorary Consul General in Reykjavik and Ms. Sompit Siengboon, assistant to the Ex-Thai Honorary Consul General in Reykjavik.

 

At a meeting with H.E. Ms. Asta Valdimarsdóttir, Permanent Secretary of the Icelandic Ministry of Health, Ambassador Karntimon Ruksakiati expressed appreciation to the Government of Iceland especially the Icelandic Ministry of Health for donating Pfizer vaccines to Thailand in the fight against COVID-19.  Both sides exchanged views and information on the current situation of COVID-19 between the two countries and expressed readiness to further cooperate on vaccine cooperation.

 

At a meeting with H.E. Mr. Petur Asgeirsson, Ambassador and acting Director General for Bilateral and Multilateral Affairs, Icelandic Ministry of Foreign Affairs, both sides agreed to further promote bilateral relations between Thailand and Iceland, especially on tourism.  Both sides also discussed about Thai Honorary Consul General in Reykjavík and Icelandic Honorary Consul in Bangkok.  On this occasion, H.E. Mr. Petur Asgeirsson, acting Director General commended Thai community for being a good community in Iceland and that Icelandic people enjoy Thai food in many Thai restaurants in Iceland. 

 

At a working lunch with representatives of the Icelandic Thai Trade Council, both sides discussed ways to increase interaction between Thai entrepreneurs and the Icelandic Thai Trade Council, including an offer by the Ambassador to host a webinar to link the private sectors of both countries.  Both sides also discussed the possibility of organizing Thai Festival in Iceland to promote Thai food and may invite Thai community in Iceland, especially Thai restaurants, to take an active part in.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ