วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,371 view

สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ที่รักทุกคน

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันพิเศษสำหรับพวกเราชาวไทยไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างแดน เพราะวันนี้เป็นวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

ทุกปีเราจะมีการเฉลิมฉลองกันในงานวันชาติ เปรียบเสมือนเป็นงานประจำปีของสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่น่าเสียดายอย่างยิ่งที่ในปีนี้ เป็นอีกปีที่สถานการณ์โรคโควิด-19 ในนอร์เวย์ยังคงต้องระมัดระวัง โดยเฉพาะเริ่มมีข่าวการพบเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในหลายประเทศ ส่งผลให้เราไม่สามารถจัดงานวันชาติได้ดังเช่นเคยค่ะ

รูป_ออท

ที่ผ่านมา เมื่อสถานการณ์โควิด-19 ในนอร์เวย์ดีขึ้น ดิฉันมีโอกาสเดินทางไปพบกับพี่น้องชาวไทยในพื้นที่ต่าง ๆ หลายแห่ง จัดกงสุลสัญจรที่เมือง Brevik, Bergen และ Tromsø รวมทั้ง เปิดบริการหนังสือเดินทางเพิ่มที่ออสโล 2 ครั้ง และล่าสุด ได้จัดกงสุลสัญจรที่ไอซ์แลนด์ ดิฉันรู้สึกอบอุ่นใจทุกครั้งที่ได้พบชุมชนไทยด้วยตนเอง ได้พูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบกัน และได้เยี่ยมเยียนกิจการของคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ท่านมีศักยภาพและเป็นตัวแทนประเทศไทยที่น่าชื่นชมมาก นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดิฉันได้พบปะกับผู้แทนภาครัฐบาลและภาคเอกชนของนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ เพื่อเพิ่มพูนกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนอร์เวย์ ไทยกับไอซ์แลนด์ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันด้วย

ดิฉันหวังว่า สถานการณ์จะดีขึ้น พวกเราส่วนใหญ่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว แต่ก็ขอให้ระมัดระวัง รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และติดตามสถานการณ์ มาตรการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มาตรการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปรับให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอทั้งทาง Facebook และเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นะคะ

สองปีที่ผ่านมา สถานการณ์โควิด-19 อาจทำให้ชีวิตเราต้องเปลี่ยนไปหลายด้าน แต่จากการที่ดิฉันได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทยจำนวนมาก ดิฉันรู้สึกประทับใจที่ได้เห็นถึงความอดทน เข้มแข็ง และมีน้ำใจเอื้ออาทรของท่านต่อชุมชนไทยด้วยกันเอง และพี่น้องของเราในประเทศไทย อันมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถฟันฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ

ดิฉันและพวกเราทุกคนที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอยืนยันว่า เราจะช่วยกันดูแลพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์อย่างเต็มกำลังจิต กำลังกาย และกำลังสติปัญญาค่ะ

ในปี 2565 นี้ ดิฉันคงได้มีโอกาสพบปะกับผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ของนอร์เวย์และไอซ์แลนด์มากขึ้น เพื่อแสวงหาลู่ทางขยายความร่วมมือระหว่างกันและมีแผนจัดกงสุลสัญจรในพื้นที่ต่างๆ อีก รวมทั้ง กิจกรรมอื่นๆ สนับสนุนชุมชนไทยในด้านต่างๆ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้แจ้งข่าวให้พี่น้องทราบเป็นระยะต่อไปค่ะ

ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย ดิฉันขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งที่ดีงาม มีคุณธรรมนำทางในการดำเนินชีวิต และมีจิตใจที่เข้มแข็งอยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวงค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจที่แจ่มใส แข็งแรงตลอดไปนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านค่ะ

ด้วยรักและปรารถนาดี

กานติมน รักษาเกียรติ
เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล