เวลาทำการ/วันหยุด

เวลาทำการ/วันหยุด

22,345 view

ติดต่อที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

เวลาทำการ จันทร์  - ศุกร์ เวลา 09:00 - 16:30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
โทร: +47 2212 8660 (วันจันทร์ – ศุกร์  10:00 - 11:00 น. และ 14:00 - 15:00 น.)
อีเมล์:  [email protected]

 

ฝ่ายกงสุล:

เวลาสำหรับยื่นเอกสาร / รับคำร้อง 09:00 - 12:00 

เวลาสำหรับคืนเอกสาร 14:00 - 15:00 (หรือตามที่รับได้นัดหมาย)

หมายเลขโทรศัพท์: +47 221 28 669 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13:00 - 15:00 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

สอบถามรายละเอียดการบริการด้านกงสุล

งานกงสุลทั่วไป Email: [email protected]

ข้อมูลวีซ่าและ การเดินทางเข้าประเทศไทยของผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ Email: [email protected]

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหนังสือเดินทางไทย Email: [email protected]

 

เบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน สำหรับคนไทยเท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์: +๔๗ ๙๐๑๓๖๘๑๕

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร:
Royal Thai Embassy
PO BOX 4056 AMB
0244 OSLO