แนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ทางแอพลิเคชั่น Smart Vote

แนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ทางแอพลิเคชั่น Smart Vote

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 เม.ย. 2566

| 191 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอแนะนำให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ติดตามข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ทางแอพลิเคชั่น Smart Vote
ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ และข้อมูลซึ่งพรรคการเมืองเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทางแอพลิเคชั่นดังกล่าว
 
ท่านสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Smart Vote ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 
  • Apple App Store ในระบบ IOS