เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงออสโล

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ เพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงออสโล

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,549 view
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงออสโล ต่อนายกึดนี ทอลาซีเอิส โยฮันเนสซอน (Guðni Th. Jóhannesson) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฯ กรุงเรคยาวิก
S__8798268
ในโอกาสนี้ ประธานาธิบดีไอซ์แลนด์ได้กล่าวชื่นชมชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ว่า เป็นผู้ที่มีความขยันและทำงานหนัก (“diligent and hard working”) และมีคุณค่าสำหรับสังคมไอซ์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาความร่วมมือทวิภาคีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเด็นด้านการท่องเที่ยว และประมง ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีไอซ์แลนด์ที่รัฐบาลไอซ์แลนด์ได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด-19 ของบริษัท Pfizer ให้แก่ประเทศไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับไอซ์แลนด์
 
ในระหว่างการเยือนไอซ์แลนด์ในครั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับนาง Asta Valdimarsdottir ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไอซ์แลนด์ และนาย Pétur Ásgeirsson เอกอัครราชทูตฯ รักษาการอธิบดีกรมความสัมพันธ์ทวิภาคีและภูมิภาค กระทรวงการต่างประเทศไอซ์แลนด์ด้วย
 
S__8798266

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ