เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มอบหนังสือให้กับ Deichman Library

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล มอบหนังสือให้กับ Deichman Library

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,061 view

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบกับนาย Knut Skansen ผู้อำนวยการ Deichman Library เพื่อมอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุด

 

นาย Skansen ได้นำเอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมชมและให้ข้อมูลว่า ห้องสมุด Deichman (เปิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563) ใช้เวลาสร้าง 10 ปี เป็นห้องสมุดที่ใหม่ที่สุดในนอร์เวย์ มีหนังสือประมาณ 5 แสนเล่ม รองรับผู้ใช้บริการได้ 2,000 คน คาดว่า จะมีผู้มาใช้บริการ 2 ล้านคนต่อปี ห้องสมุดถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันทั้งในเชิงสถาปัตยกรรมและการให้บริการ โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/วัสดุ recycle ประหยัดพลังงาน ควบคุมอุณหภูมิความเย็นและความอบอุ่นด้วยระบบท่อน้ำหล่อเลี้ยงจาก Fjord เน้นให้แสงสว่างจากธรรมชาติภายนอกเข้ามาได้อย่างทั่วถึง และการวางระบบเสียงที่เหมาะสม ที่สำคัญห้องสมุด Deichman ออกแบบมาเพื่อให้เป็นมากกว่าห้องสมุดสำหรับอ่านหนังสือ โดยตั้งใจให้เป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีบริการและพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้าน digital literacy อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น การสอนทำ 3D printing Laser-cutting การเล่นดนตรี การจัดรายการวิทยุ และการทำ podcast เป็นต้น โดยในช่วงการระบาดของโควิด-19 ห้องสมุดได้ลดจำนวนผู้ใช้บริการ แต่เพิ่มการทำ podcast และรายการโทรทัศน์เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือ FRIHET FRA ALT UBEHAG by AJAHN ANAN จากพระอาจารย์ซินเดร อชิโต เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิภูมิวัน เมือง Lillehammer หนังสือ STILLNESS FLOWING: The Life and Teaching of Ajahn Chah จากพระอาจารย์กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าชิปท์เว็ท และหนังสือ ON MEDITATION: Instructions from Talks on Developing Formal Meditation by VENERABLE AJAHN CHAH, NOW IS THE KNOWING: Buddha, Dhamma, Sangha, Anapanasati, Happiness, Unhappiness, Nibbana by AJAHN SUMEDHO จากสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งล้วนเป็นหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเถรวาทจากประเทศไทย โดยเน้นคำสอนของพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ซึ่งห้องสมุด Deichman แสดงความประสงค์ขอรับจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยการประสานงานกันล่วงหน้า

 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และห้องสมุดในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ การสอนทำอาหารไทยในห้องสมุด Deichman เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเผยแพร่อาหารไทยให้แก่ชาวนอร์เวย์ ซึ่งห้องสมุดมี facility สำหรับสาธิตการเรียนการสอนทำอาหารด้วย

 

#Deichmanlibrary

#ความร่วมมือไทย-นอร์เวย์

#การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

#Dhammadiplomacy

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ