เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting กับผู้แทนชาวไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ที่จะร่วมกันจัดทำวีดิโอคลิป

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting กับผู้แทนชาวไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ที่จะร่วมกันจัดทำวีดิโอคลิป

6 พ.ค. 2564

493 view

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting กับผู้แทนชาวไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ที่จะร่วมกันจัดทำวีดิโอคลิป เพื่อเล่าถึงประสบการณ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยในต่างประเทศ การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ฯลฯ รวมทั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้เราได้ส่งความคิดถึง ความรัก ความปรารถนาดี แรงบันดาลใจให้แก่พี่น้องของเราในประเทศไทย ซึ่งช่วงนี้เราไปมาหาสู่กันไม่ค่อยได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะนำคลิปไปประกอบเป็น series งานเทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ภายใต้ theme “Far from Home, Fond for Hearts”  เพื่อเผยแพร่ใน social media ของสถานเอกอัครราชทูตฯ นะครับ

ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามวีดิโอคลิปเทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ “Far from Home, Fond for Hearts” ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้นะครับ

 

S__20152349 S__20152347