เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting อีกครั้งกับผู้แทนชุมชนไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting อีกครั้งกับผู้แทนชุมชนไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

9 พ.ค. 2564

471 view

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พบหารือทาง Zoom meeting อีกครั้งกับผู้แทนชุมชนไทยจากหลากหลายสาขาวิชาชีพในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ เพื่อร่วมกันจัดทำวีดิโอคลิป ไปประกอบเป็น series งานเทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ภายใต้ theme “Far from Home, Fond for Hearts”  โดยเราจะสื่อสารถึงพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และในประเทศไทยที่ขณะนี้เราอาจไปมาหาสู่กลับบ้านกันไม่ได้เพราะโรคโควิด-19 #ไม่มีสิ่งใดขวางกั้นความคิดถึงได้

โดยนำจุดเด่นเอกลักษณ์ของความเป็นคนไทย ได้แก่ ความเอื้ออาทร เมตตา กรุณา มาสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างภูมิคุ้มกันต้านไวรัสทางจิตใจระหว่างกัน โดยพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์จะเล่าถึงประสบการณ์การเป็นตัวแทนประเทศไทยในต่างประเทศ การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ฯลฯ นะครับ #จะอยู่ชาติไหนๆก็ไทยด้วยกัน

 

ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามวีดิโอคลิปเทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ “Far from Home, Fond for Hearts” ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้นะครับ

 

#เทศกาลไทยออนไลน์ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในนอร์เวย์

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในไอซ์แลนด์

#เมตตา

#เราจะผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน

S__20258825 S__20258822