เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Erling Rimestad รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์และภริยา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Erling Rimestad รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์และภริยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 784 view

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Erling Rimestad รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ และนาง Anita Mlodozeniec ภริยา โดยมีนางสาว Birgitte Elise Sylthe ที่ปรึกษาอาวุโส ดูแลความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์ กระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ นาย Christoffer Gronstad คู่สมรส นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา และนางสาวพีระยา หอมโกศล ที่ปรึกษาเข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ วิมลพัชระได้แสดงความยินดีในโอกาสที่นาย Rimestad ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกล่าวถึงพัฒนาการของความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์ในปัจจุบันที่มีพลวัตรและสร้างสรรค์ ที่สำคัญ ได้แก่ การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ความร่วมมือด้านพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และหน่วยงานด้านพลังงานของไทยได้มาศึกษาดูงานเทคโนโลยีด้านพลังงานของนอร์เวย์ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนอร์เวย์ด้าน Carbon Capture and Storage (CCS) นอกจากนี้ คณะจากบริษัท บางจาก ได้นำผู้สื่อข่าวจากไทย มาศึกษาการทำงานของบริษัท OKEA บริษัทผลิตปิโตรเลียมของนอร์เวย์ ซึ่งบริษัท บางจาก ได้ร่วมลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นหลัก นอกจากนี้ จะมีคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย 40 คนมาศึกษาดูงานความสำเร็จของนอร์เวย์ด้านการพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิตัล

รัฐมนตรีช่วยฯ Rimestad กล่าวยินดีที่ทราบว่า ความสัมพันธ์ไทย-นอร์เวย์มีพลวัตรมาก โดยเฉพาะตนในฐานะที่เคยเป็นอธิบดีกระทรวงการค้า อุตสาหกรรมและประมงนอร์เวย์ มีความพอใจที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA มีความคืบหน้าที่ดี นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยฯ Rimestad แสดงความสนใจที่จะเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย ในช่วงต้นปีหน้า ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดการประชุม Political Consultations ซึ่งเป็นกลไกทวิภาคีระหว่างไทยกับนอร์เวย์

ก่อนได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยฯ นาย Rimestad เคยดำรงตำแหน่งอธิบดี กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และประมงนอร์เวย์ และเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำญี่ปุ่น รัฐมนตรีช่วยฯ Rimestad มีความคุ้นเคยกับประเทศไทย และชื่นชอบประเทศไทย

#ความร่วมมือไทย-นอร์เวย์
#FriendsofThailandinNorway

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ