เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลพบหารือกับนาย Svein J. Liknes ประธานบริหารบริษัท OKEA และคณะผู้บริหารของบริษัท OKEA

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโลพบหารือกับนาย Svein J. Liknes ประธานบริหารบริษัท OKEA และคณะผู้บริหารของบริษัท OKEA

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 640 view

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบหารือกับนาย Svein J. Liknes ประธานบริหารบริษัท OKEA และคณะผู้บริหารของบริษัท OKEA โดยมีนางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้สื่อข่าวจากสื่อต่างๆ และนางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย

เพื่อพัฒนาธุรกิจต้นน้ำ ในปี 2561 บริษัท บางจาก ได้ร่วมลงทุนและเป็นผู้ถือหุ้นหลักในบริษัท OKEA ASA ดำเนินการพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในนอร์เวย์ โดยได้พัฒนาบริษัท OKEA ไปสู่การเป็นผู้ดำเนินการ (operator) ในแหล่งผลิตที่ดำเนินการไปแล้วครึ่งหรือค่อนอายุการใช้งาน ในบริเวณไหล่ทวีปของนอร์เวย์ ปัจจุบัน บริษัท OKEA ได้กลายเป็นหนึ่งในธุรกิจสำคัญของบริษัท บางจาก โดยเฉพาะในมุมมองด้านยุทธศาสตร์การเติบโตในระยะยาว และในแง่การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจปิโตรเลียมที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน OKEA ASA ถือสิทธิในแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ 7 แห่ง ได้แก่ Draugen, Brage, Gjøa, Yme, Ivar Aasen, Nova และ Hasselmus โดยมีสัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติคิดเป็น 1/3 และน้ำมันดิบอีก 2/3 โดยมีปริมาณการผลิตน้ำมันดิบจากแหล่งต่างๆ ในจำนวน 20,000 บาเรลต่อวัน นอกจากนั้น ยังถือสิทธิในการสำรวจปิโตรเลียมอีกหลายแหล่งในนอร์เวย์ บริษัท OKEA ส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้เกือบทั้งหมดไปยังประเทศในยุโรป โดยยุโรปนำเข้าก๊าซธรรมชาติ 1/3 ส่วนจากนอร์เวย์

บริษัท บางจาก และ OKEA ASA มุ่งพัฒนาธุรกิจให้มีความสมดุล โดยมีการเติบโต ในขณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานได้ในราคาที่เหมาะสม และพัฒนาแหล่งน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและนอร์เวย์ในด้านพลังงานที่น่าชื่นชมมาก

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
#EnergyDiplomacy
#ความร่วมมือไทยกับนอร์เวย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ