เลขรหัสที่ระบุบนหน้าซอง ส.ส. 5/2

เลขรหัสที่ระบุบนหน้าซอง ส.ส. 5/2

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 814 view
ตามที่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหลายท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเลขรหัสที่ระบุบนหน้าซอง ส.ส. 5/2 ของท่าน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอเรียนว่า รหัสที่ระบุบนหน้าซองดังกล่าว เป็นรหัสของเขตเลือกตั้งในประเทศไทยของท่าน มิใช่รหัสไปรษณีย์สำหรับการส่งไปรษณีย์โดยทั่วไป ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะใช้รหัสดังกล่าวในการคัดแยกซองใส่บัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เพื่อนำไปส่งยังเขตเลือกตั้งของท่านต่อไป
 
ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดรหัสเขตเลือกตั้งได้จากข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามด้านล่างนี้ค่ะ