สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้กราบอาราธนานิมนต์พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เดินทางเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้กราบอาราธนานิมนต์พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เดินทางเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2565

| 86 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้กราบอาราธนานิมนต์พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) เดินทางเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติที่สนใจได้มีโอกาสรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ผู้เป็นที่เคารพศรัทธา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนอร์เวย์ โดยเป็นการเยือนต่อเนื่องจากเดนมาร์กและสวีเดน ตามคำกราบอาราธนานิมนต์ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน และกรุงสตอกโฮล์ม และเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนยุโรปของพระอาจารย์ชยสาโร ในระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 6 เมษายน 2565

 

ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 พระอาจารย์ชยสาโรได้เข้าร่วมการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดโลกุตตรวิหาร นาย Egil Lothe ประธานสหพันธ์พุทธศาสนาในนอร์เวย์ (Buddhist Federation in Norway) และ นาย Patrick Magnussen ครูใหญ่ที่โรงเรียนหลักสูตรมอนเตสซอรี่ในกรุงออสโล ซึ่งเป็นชาวนอร์เวย์นับถือพุทธศาสนา โดยนางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กราบนมัสการคณะพระภิกษุสงฆ์ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการหารือ 

 

ในช่วงการสนทนาธรรม มีการหยิบยกหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจ ได้แก่ การใช้สื่อ social media เพื่อเผยแพร่คติธรรมสั้น ๆ แปลเป็นภาษานอร์เวย์ หรือจัดทำคลิปสั้น ๆ โดยให้เยาวชนในนอร์เวย์ที่นับถือพุทธศาสนาเป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในบางประเด็นที่อยู่ในความสนใจหรือสงสัยเพื่อให้ชาวนอร์เวย์หรือชาวต่างชาติในนอร์เวย์ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ Buddhist Federation in Norway สามารถดำเนินการได้ ร่วมกับวัดป่าชิปท์เว็ทและสถานศึกษาในนอร์เวย์ 

 

#พระอาจารย์ชยสาโร

#Dhammadiplomacy

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง