ภาวะโลกร้อน และนโยบายของนอร์เวย์ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อน และนโยบายของนอร์เวย์ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 5,920 view