พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ได้เดินทางไปพำนักที่วัดป่าชิปท์เว็ท (โลกุตตรวิหาร) ตามคำเชิญของพระอาจารย์กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าชิปท์เว็ท

พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ได้เดินทางไปพำนักที่วัดป่าชิปท์เว็ท (โลกุตตรวิหาร) ตามคำเชิญของพระอาจารย์กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าชิปท์เว็ท

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 มี.ค. 2565

| 855 view

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร) ได้เดินทางไปพำนักที่วัดป่าชิปท์เว็ท (โลกุตตรวิหาร) ตามคำเชิญของพระอาจารย์กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่าชิปท์เว็ท โดยนางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปส่งพระอาจารย์ชยสาโรที่วัดป่าชิปท์เว็ท และร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ร่วมกับชุมชนไทย   

 

ต่อมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 พระอาจารย์ชยสาโร ได้เดินทางไปเยี่ยมวัดไทยนอร์เวย์ และได้สนทนาธรรมกับท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์ รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป รองประธานองค์การพระธรรมทูตโลก ทั้งนี้ เมื่อเดือนมีนาคม 2565 พระอาจารย์ชยสาโรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอน้อมนำบุญมาฝากพี่น้องชาวไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ และพี่น้องของเราในประเทศไทยทุกท่าน และขอให้ธรรมะปกป้องรักษาทุกท่านให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงนะคะ

 

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน 

#พระอาจารย์ชยสาโร

#Dhammadiplomacy

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง