ประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงออสโล (ASEAN Committee in Oslo: ACO) ครั้งที่ 40

ประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงออสโล (ASEAN Committee in Oslo: ACO) ครั้งที่ 40

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มี.ค. 2565

| 792 view

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงออสโล (ASEAN Committee in Oslo: ACO) ครั้งที่ 40 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก ประจำปี 2565 โดยมีนาย Le Hong Lam เอกอัครราชทูตเวียดนาม ณ กรุงออสโลเป็นประธาน ณ สถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม ณ กรุงออสโล ในการประชุมดังกล่าว มีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศอาเซียนในกรุงออสโล ซึ่งประกอบด้วย ไทย อินโดนีเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เข้าร่วม

 

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในแต่ละประเทศ และสถานการณ์ที่สำคัญในภูมิภาค และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนอร์เวย์และอาเซียน เช่น การจัด ASEAN Roadshow ในเมืองสำคัญ ๆ ในนอร์เวย์ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีกับนาย Enrico Trinidad Fos เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำนอร์เวย์ ที่เพิ่งเดินทางมารับตำแหน่ง และได้รับมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงออสโลต่อจากเวียดนามเมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันนี้

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

ข่าวใกล้เคียง

ข่าวใกล้เคียง