ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 ประจำที่เลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 ประจำที่เลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 เม.ย. 2566

| 192 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566 ประจำที่เลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยทางไปรษณีย์ โดยบัตรเลือกตั้งของท่านจะต้องถูกส่งกลับมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
 
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อของท่านในบัญชีดังกล่าวได้ทางช่องทาง ดังต่อไปนี้
 
ตรวจสอบด้วยตนเองผ่านแอพลิเคชัน Smart Vote ได้ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชันดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตามช่องทาง ดังนี้
 
หรือ
 
  •  ตรวจสอบด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันทำการของสถานเอกอัครราชทูตฯ เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
    ผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งทางไปรษณีย์ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิข้างต้น เนื่องจากเอกสารคำขอลงทะเบียนของท่านมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังวันที่ 9 เมษายน 2566 ซึ่งระบบของกระทรวงมหาดไทยได้ปิดรับการลงทะเบียนไปแล้ว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนของท่านได้ทางอีเมล [email protected]
 
  • หากท่านลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้ว แต่ไม่พบรายชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ โดยกรอกข้อมูลและลงนามในแบบ ส.ส. 1/4 (นร) ทางลิงก์ https://citly.me/zuOyX และส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
 
 
  • หากท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในช่วงเวลารับแจ้งเหตุที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด ได้แก่ (1) ก่อนการเลือกตั้งในประเทศไทย 7 วัน ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566 และ (2) หลังการเลือกตั้งในประเทศไทย 7 วัน ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ทางลิงก์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือ กรอกข้อมูลตามแบบ ส.ส. 1/8 ทางลิงก์ https://citly.me/541Xk และส่งเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล [email protected] ในช่วงเวลาข้างต้น ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถรับแจ้งเหตุ หากเอกสารส่งมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ นอกเหนือจากระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น
 
ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ท่านยังคงมีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โดยการลงคะแนนที่คูหาของเขตที่ท่านมีสิทธิได้