นาย Wilhelm M. Donko เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำนอร์เวย์ และนาง Yan Donko ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

นาย Wilhelm M. Donko เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำนอร์เวย์ และนาง Yan Donko ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 1,089 view

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 นาย Wilhelm M. Donko เอกอัครราชทูตออสเตรียประจำนอร์เวย์ และนาง Yan Donko ภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยมีนายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา นางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา นางสาวพีระยา หอมโกศล ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำนอร์เวย์ร่วมด้วย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรียฯ ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ Donko มีกำหนดจะเดินทางไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย ในเดือนเมษายน 2565

 

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มาตรการการเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และอาหารไทย เอกอัครราชทูตฯ Donko และภริยามีความคุ้นเคยและชื่นชอบประเทศไทย คนไทย วัฒนธรรม และอาหารไทย และเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นประจำ เอกอัครราชทูตฯ Donko เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ และนอร์เวย์ ตามลำดับ และได้แสดงความประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย เนื่องจากมีความชื่นชอบประเทศไทยเป็นพิเศษ

 

เอกอัครราชทูตฯ Donko และภริยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ไปประจำการที่ประเทศไทย การเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยของเอกอัครราชทูตฯ Donko จะมีส่วนสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย-ออสเตรียให้อบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

 

#FriendsofThailand

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ