สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในไอซ์แลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่คนไทยที่มีถิ่นพำนักในไอซ์แลนด์

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 มิ.ย. 2565

| 2,570 view

ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ให้แก่บุคคลสัญชาติไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศ นั้น

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้แก่นางสาวสมพิศ เสี่ยงบุญ โดยมีนางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เป็นประธานในพิธีฯ นาย Arnar Bragason สามีของนางสาวสมพิศฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมในพิธีและแสดงความยินดีด้วย

นางสาวสมพิศฯ ผู้ช่วยอดีตกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ประจำกรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ เป็นจิตอาสาผู้ที่ได้อุทิศตนในการทำงานร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ โดยมีความตั้งใจช่วยเหลืองานราชการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ต่อส่วนรวมมากว่า 30 ปี

1 2   3   4   6   7   8