ขยายเวลาสำหรับผู้ที่ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

ขยายเวลาสำหรับผู้ที่ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ค. 2566

| 188 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขยายเวลาสำหรับผู้ที่ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ทันวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ดังนี้
 
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว และยังมิได้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอความกรุณารีบส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เพื่อให้ถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566
 
2. สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะส่งมอบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถส่งมอบบัตรเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในวันศุกร์ที่ 5 และวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ในช่วงเวลา 09.00-16.30 น.