กิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Quality Hotel Panorama เมือง Trondheim

กิจกรรมกงสุลสัญจรที่โรงแรม Quality Hotel Panorama เมือง Trondheim

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 ก.ย. 2565

| 616 view

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ที่โรงแรม Quality Hotel Panorama เมือง Trondheim โดยได้ให้บริการทำหนังสือเดินทางแก่พี่น้องชาวไทยในเมือง Trondheim และเมืองใกล้เคียง เช่น Bodø, Kristiansund, Steinkjer และ Melhus รวมทั้งสิ้นจำนวน 81 คน นอกจากนี้ ยังได้ให้บริการด้านนิติกรณ์ด้วยค่ะ กงสุลสัญจรที่เมือง Trondheim ยังจัดต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะคะ

 

เป็นครั้งแรกที่นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้มาเยือนเมือง Trondheim และร่วมในกิจกรรมกงสุลสัญจร โดยเอกอัครราชทูตฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้พบปะกับชุมชนไทยในเมือง Trondheim และเมืองใกล้เคียง โดยได้พูดคุยเพื่อรับฟังเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งให้คำปรึกษาประเด็นด้านกงสุล ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือฝึกอ่านเขียนภาษาไทยและนิทานสองภาษาไทย-อังกฤษให้แก่เด็ก ๆ ที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ภาษาไทยในหมู่เยาวชนไทยที่เติบโตในต่างประเทศด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นของพี่น้องชาวไทยในเมือง Trondheim และเมืองใกล้เคียง #ชุมชนไทยน่ารักทุกคน และขอขอบคุณสำหรับการประสานงานและการอำนวยความสะดวกของคุณณัฐรุจา เอกคณาสิงห์ ซูล์วางก์ ประธานสมาคมไทยพุทธศาสนิกชน ทรอนแฮม หรือคุณน้อย คุณนุจรีย์ โพธิจักร์ หรือคุณนุจ และคุณธนพร สเตรน หรือคุณปอนด์ ทำให้การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ

 

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล

#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน

#ชุมชนไทยเข้มแข็งในนอร์เวย์

#กงสุลสัญจรTrondheim

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ