การส่งเอกสารเลือกตั้งจากไอซ์แลนด์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

การส่งเอกสารเลือกตั้งจากไอซ์แลนด์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 139 view
เรียน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในไอซ์แลนด์ทุกท่าน
 
วันนี้ (28 เมษายน 2566) สถานเอกอัครราชทูตฯ เพิ่งได้รับแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถชำระค่าไปรษณีย์ล่วงหน้า สำหรับการส่งเอกสารเลือกตั้งจากไอซ์แลนด์กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ เนื่องจากจะต้องเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในไอซ์แลนด์เท่านั้นที่จะสามารถชำระค่าไปรษณีย์ล่วงหน้าจากไอซ์แลนด์มานอร์เวย์ได้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอยืนยันว่า ชุมชนไทยในไอซ์แลนด์ไม่ต้องรับผิดชอบค่าส่งไปรษณีย์ดังกล่าว แต่ขอความกรุณาท่านโปรดชำระค่าส่งไปรษณีย์แบบธรรมดา และส่งสำเนาใบเสร็จ พร้อมระบุชื่อ นามสกุล และรายละเอียดบัญชีธนาคาร มาทางอีเมล [email protected] เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะโอนเงินค่าส่งไปรษณีย์ดังกล่าวคืนให้แก่ท่านในโอกาสแรกต่อไป
ทั้งนี้ หากท่านใดได้ส่งบัตรเลือกตั้งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว โดยไม่ได้ชำระค่าส่งไปรษณีย์ และมีการเรียกเก็บเงินค่าไปรษณีย์ย้อนหลัง ขอความกรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาทางอีเมล [email protected] เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จะได้โอนเงินค่าไปรษณีย์ดังกล่าวคืนให้กับท่านในโอกาสแรกเช่นกัน
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้