การสัมมนาในหัวข้อ “อาชีพในต่างแดน ทำอย่างไรให้รอด”

การสัมมนาในหัวข้อ “อาชีพในต่างแดน ทำอย่างไรให้รอด”

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 496 view

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้ให้การต้อนรับคุณวิราภรณ์ สนุกใจ ประธานสมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์ และคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “อาชีพในต่างแดน ทำอย่างไรให้รอด” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมฯ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล โดยสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรชาวไทยจากหลากหลายสาขาอาชีพ ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมมนา ได้แก่ ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน เจ้าหน้าที่การรถไฟ ผู้ช่วยเภสัชกร ล่าม เจ้าของสปาและสถานเสริมความงาม เจ้าของร้านอาหารและร้านขายของเอเชีย ซึ่งสมาคมฯ ได้เผยแพร่กิจกรรมทาง Facebook Live ของสมาคมฯ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชมทางบ้านด้วย

การสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 30 คน ซึ่งประกอบอาชีพที่แตกต่างกัน เช่น นางแบบ พนักงานบริษัท พนักงานบัญชี ขายของออนไลน์ แม่ครัว พนักงานในโรงอาหาร และแม่บ้าน บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน และเป็นกันเอง โดยผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนทัศนะกับวิทยากรและระหว่างกันเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการทำงานในนอร์เวย์ หน่วยงานนอร์เวย์ที่เกี่ยวข้องหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหางาน ตลอดจนความรู้และทักษะที่มีความจำเป็นต่อการทำงานในนอร์เวย์

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า สถานทูตยินดีสนับสนุนชุมชนไทย และส่งเสริมศักยภาพของชุมชนไทยในการประกอบอาชีพอย่างสุจริตโดยหวังว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ช่วยสร้างเครือข่ายชุมชนไทยในนอร์เวย์ที่เข้มแข็งอยู่แล้ว ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น เป็นกัลยาณมิตรต่อกันสามารถดูแล ให้ความช่วยเหลือ และพึ่งพากันและกัน ซึ่งจะทำให้ชุมชนไทยสามารถยืนหยัดในนอร์เวย์ได้อย่างสมศักดิ์ศรีในการเป็นตัวแทนประเทศไทย ขอให้ทุกคนทำสิ่งที่ถูกต้อง พัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง สถานทูตพร้อมเป็นกำลังใจให้ค่ะ

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
#น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
#ชุมชนไทยเข้มแข็งในนอร์เวย์
#สมาคมสตรีไทยในนอร์เวย์
#Thaiwomenempowerment

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ