การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565

การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 3,942 view

การปรับการให้บริการของฝ่ายกงสุลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565