การประชุม Nor-Shipping Ocean Leadership Conference

การประชุม Nor-Shipping Ocean Leadership Conference

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2565

| 1,159 view

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 นายมนต์ศักดิ์ แจ้งอริยวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และนางสาวกนกนภัส สุขสง เจ้าหน้าที่ค้นคว้า บริหารจัดงานและประสานงาน Thailand and Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ประจำนอร์เวย์ ได้เข้าร่วมการประชุม Nor-Shipping Ocean Leadership Conference ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงนิทรรศการ Nor-Shipping 2022 ณ ศูนย์จัดนิทรรศการ NOVA Spektrum เมือง Lillestrøm ในปีนี้ การประชุมฯ มีแนวคิดหลัก #ACTION โดยมุ่งแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมซึ่งบริษัทต่าง ๆ ได้ดำเนินการเพื่อจัดการกับความท้าทายและค้นหานวัตกรรมเพื่อสร้างรูปแบบทางธุรกิจที่สามารถปรับตัว สร้างกำไร และมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้  

 

นาย Bjørnar Selnes Skjæran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประมงและนโยบายทางทะเลนอร์เวย์ กล่าวเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเดินเรือจากนานาประเทศเข้าร่วมหารือในประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเดินเรือให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ซึ่งนอร์เวย์ถือเป็นผู้นำในด้านการเดินเรือสีเขียว (green shipping)

 

การจัดแสดงนิทรรศการ Nor Shipping เป็นการรวมตัวของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถึงบริษัทชั้นนำด้านการเดินเรือ ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี นักลงทุนจากทั่วโลก โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากทั่วโลก ภายในงานยังเปิดให้บริษัทนำเสนอสินค้าและบริการ และโอกาสขยายเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจ  โดยในปีนี้มีการนำเสนอหลากหลายเทคโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยลดมลพิษ เช่น เครื่องจักรสำหรับกรองคาร์บอนไดอ๊อกไซต์เป็นไฮโดรเจน  เรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอร์รี่ เป็นต้น ทั้งนี้  นอร์เวย์เป็นประเทศที่มีกองเรือใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก  และงานจัดแสดงนิทรรศการ Nor- Shipping ถือเป็น 1 ใน 3 นิทรรศการที่่ใหญ่ของโลกในอุตสาหกรรมเดินเรือ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ