การจัดซื้อ - จัดจ้าง

การจัดซื้อ - จัดจ้าง
641 view

การจัดซื้อ - จัดจ้าง

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2565

  • ราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ปีงบประมาณ​ 2565 สถานะ ณ วันที่ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565