กระบวนการในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

กระบวนการในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 เม.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 เม.ย. 2566

| 539 view
เรียน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ทุกท่าน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ตระหนักดีถึงความห่วงกังวลของท่านเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ โดยขอเรียนให้ท่านทราบเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้

1. ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับบัตรเลือกตั้งจากประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการเพื่อจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกท่านทันทีโดยเร็วที่สุด โดยในช่วงวันที่ 17-18 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งให้แก่ ผูัที่อยู่ในพื้นที่ที่การจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์มีความยากลำบากเป็นพิเศษ ได้แก่ หมู่เกาะสวาลบาร์ด และประเทศไอซ์แลนด์ เป็นลำดับแรก

2. เมื่อเกิดเหตุการณ์หยุดงานประท้วงของพนักงาน Posten และ Bring บางส่วน ในวันที่ 19 เมษายน 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เร่งส่งออกบัตรเลือกตั้งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยแยกส่งก่อนเฉพาะใน 4 เมืองที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์หยุดงานประท้วงดังกล่าวได้แก่ กรุงออสโล เมือง Drammen, Bergen และ Haugesund เพื่อให้ท่านได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

3. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เสร็จสิ้นการจัดส่งบัตรเลือกตั้งทั้งหมดทางไปรษณีย์ในช่วงเช้าวันที่ 20 เมษายน 2566 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่า การหยุดงานประท้วงของพนักงาน Posten และ Bring ในช่วงวันที่ 19-21 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ unforeseen และได้ส่งผลกระทบต่อการส่งไปรษณีย์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่สถานเอกอัครราชทูตฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับบัตรเลือกตั้งในเร็ว ๆ นี้

4. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจทำให้บัตรเลือกตั้งของท่านส่งกลับมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่ทันวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เมื่อท่านได้รับบัตรเลือกตั้งแล้ว ขอความกรุณาท่านรีบออกเสียงลงคะแนน และส่งกลับบัตรเลือกตั้งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ในทันที

5. หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับเอกสารที่ได้รับ หรือต้องการทราบข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สามารถสอบถามได้ทางอีเมล [email protected] หรือ โทรศัพท์ +47 901 36 815 ได้ตลอดเวลา

6. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งที่ส่งกลับถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ไปยังประเทศไทย ทางถุงเมล์การทูตแบบเร่งด่วน
สำหรับบัตรเลือกตั้งที่ส่งกลับมาถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ หลังวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 แต่ไม่เกินวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรีบจัดส่งไปยังประเทศไทยทางถุงเมล์พิเศษ ซึ่งอาจทันการคัดแยกไปนับคะแนนตามเขตที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้งก่อนวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งในประเทศไทย

7. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมระบบรับเข้าบัตรเลือกตั้งจากไปรษณีย์นอร์เวย์ที่รัดกุม เพื่อป้องกันการตกหล่นของเอกสาร ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถเก็บ หรือทำลายบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้ว โดยจะต้องนำส่งบัตรเลือกตั้งที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วทั้งหมดทุกใบกลับประเทศไทย ถึงแม้ว่า บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะส่งถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ก็ตาม
สถานเอกอัครราชทูตฯ คำนึงถึงความสำคัญของทุกเสียงของชุมชนไทยในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ในการใช้สิทธิการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้ และตั้งใจทำงานเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่