รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

24 เม.ย. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม

13 ก.พ. 2567

ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง เสมียน

8 ก.พ. 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

19 ม.ค. 2567

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานกงสุล

23 มิ.ย. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานการกงสุล

30 พ.ค. 2566

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด

6 ต.ค. 2565

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการงานกงสุล

2 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เสมียน

1 ส.ค. 2565