มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ขอประชาสัมพันธ์ สรุปข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนี้  

 1. ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องกักตัว ได้แก่
  • ชาวไทย นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ซึ่งพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์แล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย
   (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)

   ดูรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัวตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ได้ที่ https://bit.ly/3jTmoem

  • ชาวไทย นอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ รวมถึงชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนัก ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ ซึ่งพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์ไม่น้อยกว่า 21 วัน (ในกรณีที่เดินทางไปประเทศอื่น ต้องกลับมาอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์แล้วไม่น้อยกว่า 21 วัน) ซึ่งเคยติดเชื้อโควิด-19 และได้รับวัคซีนแล้ว 1 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1) ผู้เดินทางต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน ภายในระยะเวลา 3 เดือน หลังจากการติดเชื้อ

  • คนไทย ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย (นับวันที่ฉีดวัคซีนโดสที่ 2 เป็นวันที่ 0 และวันถัดมาเป็นวันที่ 1)  ซึ่งเดินทางจากประเทศไทยมายังนอร์เวย์ และไอซ์แลนด์ และจะเดินทางกลับประเทศไทย สามารถได้รับการยกเว้นการกักตัว โดยไม่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในนอร์เวย์และไอซ์แลนด์จนครบ 21 วัน ดูรายชื่อวัคซีนที่ไทยให้การรับรองได้ที่ https://bit.ly/3E4rxb8

    

 2. ผู้ที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการกักตัว จะต้องดำเนินการดังนี้
  • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ)

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ 1 คืน หรือโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 1 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ในวันที่เดินทางถึงประเทศไทย โดยรอผลตรวจที่โรงแรมเป็นเวลา 1 วัน เมื่อผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ สามารถออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ได้ จองโรงแรมได้ทาง: 

  • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • มีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

   Thailand Pass คืออะไร https://bit.ly/3jRv5Wk

   ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1- 7 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทาง coethailand.mfa.go.th เพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน

  • ผู้ที่จองโรงแรม AQ หรือ SHA+ ไปก่อนหน้านี้เป็นเวลา 7 หรือ 10 วัน ขอให้ติดต่อโรงแรมโดยตรงเพื่อขอรับเงินวันที่ไม่ได้เข้าพักคืน

 3. ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส แต่ไม่เข้าข่ายในข้อ 1 สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยการพำนักและท่องเที่ยวในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 7 วัน (พื้นที่ Sandbox ได้แก่ https://bit.ly/3m6KrIh) โดยจะต้องดำเนินการดังนี้

  • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย อู่ตะเภา และบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ เฉพาะเที่ยวบินเช่าเหมาลำ)

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม SHA+ 7 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง เมื่อผลตรวจโควิด-19 ครั้งแรกในวันที่เดินทางถึงประเทศไทยเป็นลบ สามารถออกจากห้องพักและเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ จองโรงแรมได้ทาง:
  • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • มีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

   ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทาง coethailand.mfa.go.th เพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน

 4. ผู้เดินทางที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน ไม่ครบ 2 โดส ยังคงต้องเข้ารับการกักตัว 10 วันในโรงแรมที่เป็น Alternative Quarantine (AQ) โดยท่านจะต้องดำเนินการ ดังนี้

  • เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เท่านั้น (รอยืนยัน)

  • มีหลักฐานการจองโรงแรม Alternative Quarantine 10 คืน และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR 2 ครั้ง จองโรงแรมได้ทาง
  • มีประกันสุขภาพในวงเงินไม่น้อยกว่า 50,000 USD (คนไทยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ) ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ https://covid19.tgia.org/

  • มีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR Test ที่ระบุผลเป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางจากประเทศต้นทาง (ทั้งคนไทยและคนต่างชาติ)

  • ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ทาง tp.consular.go.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลอัพโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ท่านจะได้รับ Thailand Pass QR code เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

   ทั้งนี้ ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2564 ยังคงลงทะเบียนทาง coethailand.mfa.go.th เพื่อขอรับ Certificate of Entry (COE) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซีน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามเงื่อนไขเดียวกันกับผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกัน